OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

1. Postanowienia ogólne

Witamy! Dzięki nauce osiągniesz cele do których zmierzasz. SZKOL.NET umożliwia każdemu, bez względu na to, gdzie się znajduje, tworzenie i udostępnianie treści o charakterze edukacyjnym (prowadzący szkolenie) oraz korzystanie z nich w celu zdobywania wiedzy (uczestnicy szkoleń). Chcemy, aby wszyscy odnieśli korzyść z naszej strony, dlatego konieczne jest określenie zasad w celu utrzymania bezpieczeństwa platformy i usług dla użytkownika, dla nas oraz społeczności uczestników i prowadzących szkolenie. SZKOL.NET jest własnością INKART Konrad Jakubik NIP: 9462185056 , REGON: 431107744, z siedzibą w Lublinie ul. Kręta 34. Strony zainteresowane mogą się z nami kontaktować telefonicznie 607045967 lub po zalogowaniu drogą elektroniczną korzystając z formularza dostępnego na naszej stronie.

Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do wszelkich działań w witrynie SZKOL.NET. Użytkownik korzystając z platformy akceptuje Warunki użytkowania SZKOL.NET. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników i prowadzących szkolenie dostępne są w Polityce prywatności. Jeśli użytkownik korzysta ze SZKOL.NET, należy zapoznać się z Oświadczeniem o ochronie prywatności. Zawartość i dane publikowane na Stronach przeznaczone są dla osób zainteresowanych i mogą być wykorzystywane jedynie do celów zdefiniowanych przez niniejsze warunki.

2. Naruszenie warunków użytkowania

SZKOL.NET może podjąć według swego uznania stosowne kroki, łącznie z zawieszeniem dostępu do serwisu, zablokowaniem dostępu do serwisu, zablokowaniem dostępu do serwisu komputerom używającym danego adresu IP, skontaktowaniem się z dostawcą usługi internetowej w celu zablokowania dostępu do serwisu lub podjęciem działań prawnych.

3. Dostępne gwarancje i wyłączenia odpowiedzialności

3. 1. Uzyskując dostęp do SZKOL.NET, akceptujesz Ogólne Warunki bez ograniczeń i zastrzeżeń. Możesz korzystać ze SZKOL.NET jedynie pod warunkiem przestrzegania wszelkich znajdujących zastosowanie przepisów prawa oraz Ogólnych Warunków.

3. 2. Jeżeli nie akceptujesz postanowień Ogólnych Warunków, zaprzestań dalszego korzystania ze Stron SZKOL.NET.

3. 3. SZKOL.NET nie daje gwarancji, że Strony lub jakiekolwiek znajdujące się na nich treści, będą zawsze dostępne lub dostęp nie będzie do nich utrudniony.

3. 4. Dostęp do SZKOL.NET jest udzielany tymczasowo. Jesteśmy uprawnieni do zawieszenia, wycofania, zaprzestania kontynuacji działania lub zmiany wszystkich lub niektórych elementów naszych Stron bez zawiadamiania o tym fakcie.

3. 5. Nie ponosimy względem Ciebie odpowiedzialności, jeżeli nasze Strony są z jakichkolwiek przyczyn niedostępne w którykolwiek momencie i przez jakikolwiek czas.

3. 6. Nie możemy zagwarantować ciągłości połączeń nie zależnych od nas.

3. 7. Wszystkie udostępniane w nim informacje, treści, materiały czy inne usługi, dostarczane są przez SZKOL.NET w takim stanie, w jakim się znajdują. SZKOL.NET nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji żadnego rodzaju.

4. Konto

4. 1. W celu wykonywania większości działań na naszej platformie potrzebne jest konto. Użytkownik musi przechowywać hasło w bezpiecznym miejscu, ponieważ ponosi odpowiedzialność za wszystkie czynności związane z kontem. Jeśli użytkownik podejrzewa, że ktoś inny używa jego konta, powinien zgłosić to do zespołu pomocy technicznej.

4. 2. Konto potrzebne jest do większości działań na naszej stronie. Podczas konfiguracji i prowadzenia konta użytkownik musi stale zapewniać dokładne i kompletne informacje, w tym prawidłowy adres e-mail.

4. 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje konto i wszystko, co się na nim dzieje, w tym za wszelkie szkody (wobec SZKOL.NET lub innych osób) spowodowane przez osobę korzystającą z konta użytkownika bez pozwolenia. Oznacza to, że użytkownik musi chronić swoje hasło.

4. 4. Użytkownik nie może przekazywać swojego konta innej osobie ani korzystać z konta innej osoby.(wyjątek stanowi osoba nieletnia,korzystająca z konta prawnego opiekuna ). W przypadku skontaktowania się z nami w celu uzyskania dostępu do konta udzielimy go jedynie po uzyskaniu od użytkownika informacji pozwalających nam zweryfikować, że jest on faktycznie właścicielem konta.

4. 5. W razie śmierci użytkownika jego konto zostanie zamknięte.

4. 6. Użytkownikowi nie wolno udostępniać danych do logowania na konto innym osobom. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za to, co dzieje się z jego kontem.

4. 7. SZKOL.NET nie będzie włączać się w spory pomiędzy uczestnikami a prowadzącymi szkolenie, którzy mają wspólne dane logowania.

4. 8. Gdy użytkownik dowie się, że ktoś inny może korzystać z jego konta bez jego zgody (lub jeśli podejrzewa inne naruszenie bezpieczeństwa), musi powiadomić nas o tym niezwłocznie, kontaktując się z zespołem pomocy technicznej. Możemy zwrócić się o podanie niektórych danych, aby potwierdzić, że użytkownik jest właścicielem konta.

4. 9. Uczestnik i prowadzący szkolenie, który nie ma ukończonych 18 lat winien być nadzorowany przez rodzica lub opiekuna prawnego.

4. 10. Zgodnie z Warunkami dla prowadzących szkolenie możemy zwrócić się o weryfikację tożsamości, zanim zezwolimy na korzystanie z platformy. Konto można zamknąć w dowolnym momencie. Aby dowiedzieć się, co się stanie po zamknięciu konta, zapoznaj się z Polityką prywatności.

5. Cennik

5. 1. Ceny podane są w złotówkach. Możesz opłacić szkolenia lub zasilić swoje konto dowolną kwotą za pośrednictwem serwisów mBank paynow, Przelewy24 lub przelewem na rachunek bankowy: 11 1140 2004 0000 3302 7480 8972 .
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
„Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

5. 2. Prowadzący szkolenie sam ustala wartość za szkolenia lub usługi którą oferuje w zależności od tego jakie wynagrodzenie pieniężne chce osiągnąć.

5. 3. Cena oferowana za konkretne treści może być inna po zalogowaniu się na konto, niż dostępna dla użytkowników, którzy nie są zarejestrowani lub zalogowani, ponieważ niektóre z naszych promocji są dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

5. 4. Jeśli użytkownik jest zalogowany na konto, wyświetlana jest ilość gotówki do wykorzystania.

5. 5. Użytkownik uiszcza opłatę za zakupione szkolenia i usługi w momencie rezerwacji.

6. Zaufanie i bezpieczeństwo

6. 1 Naszym celem jest zaoferowanie prowadzącym szkolenia zaawansowanych narzędzi do prowadzenia zajęć. Stosując zasady zdrowej współpracy, tworzymy wypełniony potencjałem, zrównoważony rynek, na którym każdy naprawdę może nauczyć się wszystkiego online.

6. 2. Aktywna współpraca wymaga profesjonalizmu w związku z tym prosimy o zachowywanie się z szacunkiem oraz o uprzejme odnoszenie się do innych uczestników, prowadzących szkolenia i członków zespołu SZKOL.NET. Bądź pozytywnie nastawionym członkiem naszej społeczności. Nigdy nie pytaj o dane osobowe ani nie przypisuj sobie autorstwa treści innych osób. W przypadku, gdy zauważysz coś, co wydaje Ci się być naruszeniem zasad, albo będziesz mieć wątpliwości co do interpretacji naszej polityki, powiadom nas o tym. Przeanalizujemy wszystkie zgłoszenia, odpowiemy na wszelkie pytania i ustalimy, czy doszło do naruszenia obowiązującej polityki.

6. 3. W ramach zaufania i bezpieczeństwa - nie udostępniamy szkoleń z zakresu zjawisk paranormalnych oraz wróżbiarstwa.

6. 4. Zabrania się korzystania z tego serwisu w jakikolwiek sposób, który powoduje lub może spowodować uszkodzenie lub ograniczenie dostępności lub dostępu do serwisu albo w sposób niedozwolony, nielegalny, nieuczciwy lub obliczony na wyrządzenie szkody, ani też w związku z jakimkolwiek niedozwolonym, nielegalnym, nieuczciwym lub obliczonym na wyrządzenie szkody zamiarem lub działaniem.

7. Prawa SZKOL.NET

7. 1. SZKOL.NET jest właścicielem strony internetowej, obecnych lub przyszłych aplikacji i usług, a także logo, API, kodu i treści tworzonych przez nas. Nie można manipulować nimi ani używać ich bez upoważnienia. Prawa, tytuły, udziały w naszej witrynie internetowej ( z wyłączeniem treści dostarczonych przez prowadzących szkolenia i ich uczestników ) są i pozostaną wyłączną własnością SZKOL.NET. Wszelkie uwagi, komentarze lub sugestie, które użytkownik może przekazać w odniesieniu do SZKOL.NET są całkowicie dobrowolne i będziemy mogli je wykorzystać w sposób, który uznamy za stosowny i bez żadnych zobowiązań wobec użytkownika.

7. 2. Zabrania się

7. 2. 1 - używania stron w jakikolwiek sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;

7. 2. 2. - używanie w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób, zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu;

7. 2. 3. - wykorzystywania Stron do celów związanych z wyrządzaniem szkody dzieciom lub prób wyrządzenia im jakiejkolwiek szkody;

7. 2. 4. - świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub wgrywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie z reklamami (adware) lub inny szkodliwy program lub zbliżone kody komputerowe zaprogramowane, by niekorzystnie wpływać lub zagrażać funkcjonowaniu jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego albo Stron;

7. 2. 5. - manipulować, korzystać z niepublicznych obszarów platformy, systemów komputerowych SZKOL.NET lub systemów przekazu technicznego dostawców usług;

7. 2. 6. - korzystania z tego serwisu w jakikolwiek sposób, który powoduje lub może spowodować uszkodzenie lub ograniczenie dostępności lub dostępu do serwisu albo w sposób niedozwolony, nielegalny, nieuczciwy lub obliczony na wyrządzenie szkody;

7. 2. 7. - wyłączyć, zakłócać, sondować, skanować lub testować zabezpieczeń dowolnego z naszych systemów;

7. 2. 8. - kopiować, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, dokonywać inżynierii wstecznej, odtwarzać kodu źródłowego ani w inny sposób próbować odkrywać kodu źródłowego lub treści na platformie;

7. 2. 9. - przeszukiwać lub próbować uzyskać dostęp lub przeszukiwać naszą platformę w żaden inny sposób niż za pomocą aktualnie dostępnych funkcji wyszukiwania dostępnych za pośrednictwem naszej strony internetowej, scrapować, używać robotów lub innych automatycznych środków w celu uzyskiwania dostępu;

7. 2. 10. - korzystania z usług w celu wysyłania zmienionych, wprowadzających w błąd lub fałszywych informacji identyfikujących źródło (np. wysyłanie wiadomości e-mail fałszywie udających SZKOL.NET), ingerować w dostęp jakiegokolwiek użytkownika hosta lub sieci lub zakłócać go w tym w szczególności, wysyłać wirusów, przeciążać, stosować floodingu, rozsyłać spamu lub w inny sposób zakłócać i obciążać usługi;

7. 2. 11. - zamieszczania treści wulgarnych,rasistowskich oraz godzących w przekonania religijne

7. 3. Nie recenzujemy ani nie edytujemy treści z powodu kwestii prawnych i nie możemy weryfikować legalności treści. Nie sprawujemy żadnej kontroli redakcyjnej nad treściami dostępnymi na platformie, w związku z tym nie gwarantujemy w żaden sposób wiarygodności, ważności, dokładności ani prawdziwości treści. Po uzyskaniu dostępu do treści użytkownik polega na informacjach przedstawionych przez prowadzącego szkolenie na własne ryzyko.

7. 4. Korzystając z Usług, użytkownik może być narażony na treści, które może uznać za obraźliwe, nieprzyzwoite lub niewłaściwe. SZKOL.NET nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieudostępnianie takich treści ani za udzielenie dostępu lub zapisanie się na szkolenie bądź inne treści, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Dotyczy to również wszelkich treści dotyczących zdrowia, dobrego samopoczucia i ćwiczeń fizycznych. Użytkownik zdaje sobie sprawę z nieodłącznego ryzyka i zagrożeń związanych z wysiłkiem fizycznym podczas korzystania z takich treści, a uzyskując do nich dostęp decyduje się dobrowolnie podjąć takie ryzyko, w tym ryzyko choroby, obrażeń ciała, niepełnosprawności lub śmierci. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za decyzje podjęte przed uzyskaniem dostępu do treści, w czasie i po zakończeniu korzystania z nich.

7. 5. Podczas spotkań online z uczestnikami szkolenia lub prowadzącym szkolenie należy zachować ostrożność przy podawaniu informacji osobowych. Chociaż ograniczamy rodzaje informacji, o jakie prowadzący szkolenia mogą prosić uczestników szkolenia, to nie kontrolujemy sposobu postępowania uczestników szkoleń i prowadzących z informacjami, które uzyskują od innych użytkowników na platformie. Dla własnego bezpieczeństwa użytkownik nie powinien udostępniać swojego adresu e-mail ani innych danych osobowych.

7. 6. Odpowiedzialność za szkody związane z dostępem lub korzystaniem ze Stron powstaje jedynie wówczas, gdy powstały one z winy umyślnej SZKOL.NET.

7. 7. SZKOL.NET w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za, utracone korzyści, przewidywane oszczędności, utratę danych, naruszenie ciągłości działalności gospodarczej, utratę renomy, roszczenia osób trzecich, szkodę spowodowaną opóźnieniem albo za straty moralne.

7. 8. SZKOL.NET wyklucza wyraźne i domniemane gwarancje i oświadczenia co do technicznej dostępności, dopasowania czy bezbłędności Stron.

7. 9. SZKOL.NET jest właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich praw własności intelektualnych przysługujących w odniesieniu do Stron lub ich zawartości. Utwory, znaki towarowe, loga, znaki usługowe i nazwy handlowe ukazywane na Stronach są zarejestrowane i chronione przez prawo autorskie i prawo traktatowe na całym świecie.

7. 10. Zbieramy informacje o korzystaniu przez Ciebie ze Stron przy pomocy Ciasteczek. Więcej informacji zdobędziesz, zapoznając się z Polityką Ciasteczek.

7. 11. Nie zatrudniamy prowadzących szkolenia, ani nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek interakcje pomiędzy prowadzącymi szkolenie a uczestnikami. Nie ponosimy odpowiedzialności za spory, roszczenia, straty, obrażenia lub szkody dowolnego rodzaju, które mogą wyniknąć z postępowania prowadzących szkolenia lub być z nimi związane.

7. 12. Użytkownik przyznaje SZKOL.NET prawa do oferowania, wprowadzania na rynek i wykorzystywania w inny sposób Przesłanych treści. Obejmuje to prawo do dodawania podpisów lub innych modyfikacji Przesłanych treści w celu zapewnienia ich dostępności. Użytkownik upoważnia również SZKOL.NET do sublicencjonowania tych praw do Przesłanych treści osobom trzecim, w tym bezpośrednio uczestnikom szkoleń oraz za pośrednictwem osób trzecich, takich jak sprzedawcy, dystrybutorzy, strony afiliacyjne, strony transakcyjne oraz płatne reklamy na platformach osób trzecich.

7. 13. Użytkownik ma prawo do usunięcia w dowolnym czasie całości lub dowolnej części Przesłanych przez siebie treści o ile nie uzgodniono inaczej, usunięcie przesłanych treści spowoduje zakończenie wyżej wspomnianego prawa SZKOL.NET do udzielania sublicencji nowym uczestnikom szkoleń w okresie sześćdziesięciu dni od usunięcia, jednak prawa udzielone uczestnikom przed usunięciem przesłanych treści będą obowiązywać do udzielania dożywotniego dostępu, oraz że prawo SZKOL.NET do użytkowania takich Przesłanych treści do celów marketingowych nie ulega wygaśnięciu po usunięciu Przesłanych treści.

7. 14. Możemy rejestrować całość lub dowolną część przesłanych treści w celu kontroli jakości oraz dostawy, marketingu, promocji, demonstracji lub świadczenia usług. Użytkownik udziela SZKOL.NET pozwolenia na wykorzystywanie jego imienia i nazwiska, podobizn, obrazów lub nagrań dźwiękowych w związku z ofertą, dostawą, marketingiem, promocją, demonstrowaniem oraz sprzedażą usług, przesłanych treści użytkownika lub treści, oraz zrzeka się wszelkich praw do prywatności, unikania rozgłosu oraz wszelkich pozostałych praw o podobnym charakterze, w zakresie maksymalnie dopuszczalnym zgodnie z obowiązującym prawem.

8. Płatności i rozliczanie

8. 1. Płatności i rozliczenia dokonujemy za pomocą płatności elektronicznej paynow lub Przelewy24 lub przelewem na rachunek bankowy: 11 1140 2004 0000 3302 7480 8972.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
W przypadku szkoleń bez ustalonej ceny, płatność realizowana jest w sposób uzgodniony z prowadzącym.
Sprawdź dostępne metody płatności.

8. 2. Po wybraniu przez uczestnika interesującego szkolenia, odpowiednia ilość środków blokowana jest do momentu jego zakończenia. Po zakończeniu szkolenia środki trafiają do systemu celem dalszego rozliczania z prowadzącym szkolenie. W przypadku gdy szkolenie nie będzie mogło zostać zrealizowane w żadnym terminie, pieniądze zostaną zwrócone na konto uczestnika.

8. 3. Prowadzący szkolenia sami ustalają cenę za szkolenie. W przypadku szkoleń online ustalają również maksymalną liczbę uczestników szkolenia.

8. 4. Prowadzący szkolenie w każdej chwili może zlecić przelew środków na własny rachunek bankowy lub wykorzystać do opłacenia szkolenia, którym sam jest zainteresowany.

8. 5. Przelicznik rozliczenia z prowadzącym skonstruowany jest progowo. Oznacza to, że wraz ze wzrostem wartości szkolenia korzystniejszy jest przelicznik dla prowadzącego szkolenie. Szczegóły dostępne są w module dodawania szkolenia.

8. 6. Prowadzący szkolenie ma możliwość przydzielania kuponów rabatowych dla wybranych przez niego uczestników. Wysokości rabatu ustala sam. Prowadzący szkolenie ma również możliwość przyznać darmowe wejściówki na swoje szkolenie.

8. 7. Prowadzący szkolenie ma obowiązek rozliczenia podatkowego z tytułu sprzedaży punktów SZKOL.NET we własnym zakresie i w zgodzie z obowiązującym prawem.

8. 8. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo do zwrotu środków w ciągu 14 dni w przypadku nie dokonania żadnej transakcji i po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu takiego żądania do SZKOL.NET.

9. Warunki reklamacji

Jeżeli spotkanie nie odbyło się z powodu prowadzącego, uczestnik może to zgłosić w ciągu 24 godzin, klikając ikonę w zakładce Kupione szkolenia. Dzięki takiemu systemowi zespół SZKOL.NET zapewnia ochronę kupującym. Niezwłocznie rozpatrujemy reklamację i po ustaleniu z prowadzącym, szkolenie zostanie przełożone lub środki zostaną zwrócone na Twoje konto. Jeżeli nie dokonałeś zakupu możesz zgłosić żądanie zwrotu środków na Twój rachunek bankowy, z którego dokonałeś wpłaty. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą SZKOL.NET dokonana zwrotu na Twój rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej. W przypadku przysługujących Ci praw w zakresie reklamacji, możesz również skontaktować się z naszym działem obsługi reklamacyjnej dzwoniąc po numer tel. 607 045 967.

10. Koszty dostawy

Szkolenia i materiały szkoleniowe dostarczane są za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i nie ponosisz żadnych kosztów z tym związanych.

11. RODO

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że: ” Twoje będą przetwarzane w naszym serwisie internetowym zgodnie zasadami określonymi w Polityce Prywatności

Postanowienia końcowe

Warunki użytkowania podlegają prawu polskiemu. SZKOL.NET dołoży wszelkich starań aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na korzyść wszystkich korzystających z platformy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia sytuacje sporne będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określone zostały w Polityce prywatności. Materiały zawarte na stronie inne niż udostępniane przez prowadzących szkolenia, nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby, firmy bez zgody SZKOL.NET.

Nieustannie poszukujemy sposobów na ulepszenie naszych usług, dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania w każdym momencie. Wszystkie takie zmiany wejdą w życie po ich opublikowaniu na Stronie SZKOL.NET. Upewnij się, że regularnie sprawdzasz i przeglądasz niniejsze Warunki Użytkowania, ponieważ dalsze korzystanie przez Ciebie ze SZKOL.NET po opublikowaniu jakichkolwiek zmian tych warunków jest jednoznaczne z ich akceptacją.