SZKOL.NET | Rysowanie portretu

Rysowanie portretu

Rozpoczniemy od krótkiego wprowadzenia, gdzie wytłumaczę, jakie są właściwe proporcje głowy i twarzy. Wykonamy szybkie szkice portretu i jeden dłuższy rysunek.

Dodatkowe informacje

Uczniowi potrzebne będą: kartki, ołówek lub węgiel, gumka do mazania, temperówka.